Vad händer med styrräntan under 2023?

Publicerad: 2023-04-12

Att spå vilken nivå som styrräntan kommer att ligga på har visat sig vara väldigt svårt. Vi går igenom vad Riksbanken publicerade i den penningpolitiska rapporten från februari i år samt vad Konjunkturinstitutet skrev i Konjunkturläget i mars.

Riksbankens bedömning från februari

I samband med att Riksbanken höjde styrräntan med 50 punkter till 3 % i februari så publicerades även deras penningpolitiska rapport 1. I rapporten kan vi läsa att "riskerna med att strama åt penningpolitiken för lite i närtid bedöms vara större än riskerna med att strama åt den för mycket". Eftersom inflationen vid tillfället inte visat tillräckliga tecken på att ge med sig så blev bedömningen helt enkelt att än stramare penningpolitik behövs.

Enligt Riksbankens prognos så skulle styrräntan även behöva höjas ytterligare till 3,21 % under andra kvartalet och sedan till 3,33 % till första kvartalet 2024 för att sedan behålla den nivån till 2026.

Riksbankens styrränta och prognos

Konjunkturinstitutet stämmer av läget i mars

I rapporten Konjunkturläget mars 2023 kan vi ta del av en annan prognos för styrräntan 2. I den rapporten bedöms Riksbanken att höja styrräntan till hela 3,75 % för att sedan snabbt sänkas under loppet av 2024 till strax under 2 %. Enligt rapporten bedöms detta ske först med en höjning av 50 punkter i maj och sedan ytterligare 25 punkter i juli. Inflationsmåttet KPIF låg i februari fortfarande på 9,4 % vilket är långt ifrån Riksbankens mål på 2 %.

Styrränta prognos Konjunkturinstitutet mars 2023

Även om hushållen är mer pressade och inflationen så verkar det som att påverkan på arbetsmarknaden släpar efter något. I rapporten görs bedömningen att arbetslösheten tar fart från och med andra kvartalet i år för att stiga till 8,2 % under 2024.

1 Penningpolitisk rapport februari 2023 - Riksbanken

2 Konjunkturläget mars 2023 - Konjunkturinstitutet

Har du hittat något fel i texten eller vill du bara säga hej? Skicka ett mail till .