Ränteläget November 2022

Publicerad: 2022-12-18

Hur har ränteläget utvecklats under november 2022? Här har vi samlat statistik från olika institut för att sammanfatta utvecklingen under den senaste perioden.

Bankernas bruttomarginal på bolån

Finansinspektionen publicerar bankernas bruttomarginal på bolån varje kvartal för att ge en ökad insyn till konsumenter 1. Eftersom rapporteringen sker kvartalsvis så släpar informationen något och den senaste publiceringen som skedde i november täcker tredje kvartalet för året. Statistiken visar att bankernas marginal på bolån sjunkit drastiskt sedan februari och landade på 0,92 % för september.

Statistik för bankernas bruttomarginal på bolån
Bankernas bruttomarginal på bolån - Finansinspektionen

Under samma period så har Riksbankens höjt styrräntan från 0 % i januari till 1,75 % i september. Generell osäkerhet för konjunkturen och ökade lånekostnader gör sannolikt att konsumenter tänker en extra gång innan man väljer bank för ett bolån. Detta leder i sin tur till ökad konkurrens mellan bankerna vilket pressar ner deras marginaler. Styrräntan har höjts ytterligare en gång i november till 2.50 % vilket bör göra potentiella bolåntagare än mer försiktiga och bankernas marginaler kan fortsätta falla. Det är fortfarande en bit kvar till bottennoteringen i april 2009 då bankernas bolånemarginal stod i 0,22 %.

Riksbankens prognoser

Räntorna stiger och bankernas marginaler krymper. Hur dyrt kan ett bolån komma att bli egentligen? I Riksbankens penningpolitiska rapport för november 2022 så justerade man prognosen för styrräntan som nu indikerar ytterligare än höjning under början av 2023 till strax under 3 % 2. Anledningen är att inflationen än så länge ligger långt ifrån målet på 2 % och Riksbanken kommenterar rapporten med att de "..kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid".

Riksbankens prognos för styrräntan.
Historik och prognos för styrräntan. Streckad linje avser prognos. - Sveriges Riksbank

Inflationen och konsumentprisindex

SCB rapporterade i november att KPIF (vilket är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål) steg från 9,3 % till 9,5 %. Vid beräkningen av KPIF så tar man inte med de direkta effekterna av ränteändringarna. Med andra ord så ökar inflationen fortfarande på grund av andra prisökningar som inte är direkt knutna till räntorna. Enligt SCB så är de stora bidragande faktorerna att el- och livsmedelspriser har fortsatt att öka 3.

KPI, KPIF, KPIF-XE och styrräntan.
KPI, KPIF och KPIF-XE tillsammans med styrräntan.

Sammanfattningsvis

Bankernas marginaler på bolånen fortsätter att sjunka, räntebanan justeras upp av Riksbanken och inflationen verkar inte vara tämjd än så länge. Med stor sannolikhet innebär det att räntekostnaderna för konsumenter kommer att fortsätta uppåt in i nästa år och tillsammans med ökande priser på el och livsmedel så lär det bli mindre kvar i plånboken för många.

Det kan vara ett bra läge att se över vardagsekonomin om du har tunna marginaler idag. Med tanke på de skenande elpriserna som enligt SCB steg med hela 16,8 % mellan oktober och november så kan det göra stor skillnad om du tar mer kontroll över din elförbrukning i vinter. Det finns smarta tjänster där ute som kan hjälpa dig. Se till exempel Timpriskollen som har byggt ett verktyg för att beräkna vad dina elkostnader skulle bli med timprisbaserat elavtal.

1 Bankernas bruttomarginal på bolån - Finansinspektionen

2 Penningpolitisk rapport, november 2022 - Sveriges Riksbank

3 Inflationstakten enligt KPIF, november 2022 - SCB

Har du hittat något fel i texten eller vill du bara säga hej? Skicka ett mail till .