Artiklar

Här hittar du alla artiklar som vi har publicerat på ränteläget.se.


Vad händer med styrräntan under 2023?
Publicerad 2023-04-12

Vi går igenom riksbankens egna bedömning i deb penningpolitiska rapporten från februari samt Konjunktursinstitutets bedömning från mars.


Hur fungerar undantag från amorteringskrav?
Publicerad 2023-02-26

Hur fungerar amorteringskraven idag och vad krävs det för att tillfälligt få slippa amortera? Vi har gått igenom reglerna som gäller och även fått några kommentarer från Finansinspektionen angående hur amorteringskrav fungerar i kontextet av finansiell stabilitet.


Lågtryck i konjunkturbarometern och input från IMF
Publicerad 2023-01-30

Den här månaden tar vi i en titt på Konjunkturinstitutets barometer för Sveriges ekonomi, SCB:s finansmarknadsstatistik och IMF:s bedömning av läget i landet.


Riksbanken går back med 81 miljarder
Publicerad 2023-01-17

Kan en centralbank göra förlust och ändå bidra till en god samhällsutveckling? Ja, det menar Riksbanken i alla fall. Hur går det till när en centralbank förlorar pengar?


Hur fungerar ränteavdrag?
Publicerad 2023-01-15

Hur fungerar ränteavdraget och hur stort avdrag har du rätt att göra på dina ränteutgifter? Använd vår kalkylator för att beräkna hur mycket pengar du har rätt till att dra av på skatten.


Ränteläget december 2022
Publicerad 2022-12-27

Vi tittar närmare på vad som diskuterades i det Finansiella Stabilitetsrådets andra och sista möte för året. Hur motståndskraftig är svensk ekonomi och våra hushåll i mer utmanande tider?


Hur påverkar räntan inflationen?
Publicerad 2022-12-20

Den 20 december kom Riksbanken med en ekonomisk kommentar gällande vilken effekt penningpolitiken har på räntorna. Vilka slutsatser är det som dras?


Ränteläget November 2022
Publicerad 2022-12-18

Är räntorna på väg upp eller ner? Vilka faktorer är det som påverkar och hur såg läget ut i november?